Nabídka činností pro výkres Okno

Okno nabídky činností pro výkres je vyvoláno ze Seznam výkresů pomocí tlačítka Zobrazit nabídku činností pro Sběr dat.

  • Zapnout striktní pořadí informace, zda je pořadí činností v rámci pracovního postupu striktní nebo ne (před začátkem činnosti musí být dokončena činnost předcházející).
  • Nabízet vždy činnost bude nabízena vždy a všem při zadávání v aplikaci Sběru dat.
  • Zobrazit činnost bude zobrazována.
  • Nepovinná činnost bude možno přeskočit.