Přiřazení šablony pracovního postupu výkresu Okno

Přiřadit šablonu pracovního postupu k výkresu lze provést z Seznam výkresů.

Přiřazení šablony

  • Použít šablonu pracovního postupu rozbalovací okna z Seznam pracovních postupů pro výběr šablony pracovního postupu.
  • Použít pracovní postup z již existujícího výkresu umožní výběr existujícího výkresu, ze kterého bude okopírován pracovní postup.
  • Zobrazit pouze výkresy, které neobsahují pracovní postup seznam zobrazí pouze výkresy, ve kterých není pracovní postup.
  • Smazat položky pracovních postupů u výkresů, pokud již existují v případě výběru výkresů s již existujícím pracovním postupem, tento postup smaže a nahradí.
  • Seznam pro výběr výkresů ke změně pracovního postupu.