Ekonomika zakázky Okno

V tomto okně je možné sledovat kompletní ekonomická čísla, která souvisí s:

  • výkresy v rámci zakázky
  • historií výkresu

Význam hodnot

Význam jednotlivých hodnot v tabulce je následující:

Zakázka


Číslo zakázky.

Výkres


Číslo výkresu

Popis


Název nebo popis výkresu.

Status


Aktuální status výkresu.

Náklady

Počet MJ

Počet jednotek, jež vstoupily do výroby.


Činnosti

Celkové náklady na činnosti (Výkazy práce) provedené na výkrese, a to včetně mzdových nákladů.


Materiál

Celkové náklady na Materiály. Jako nákladová cena je brána průměrná cena v čase výdeje materiálu na výkres.


Polotovary

Celkové náklady na Polotovary.


Kooperace

Celkové náklady na Kooperace.


Opravy (neshody)

Ručně stanovené náklady na opravy u neshod v případě, kdy není generován neshodový výkres.

Celkem

Celkové náklady na jednotky, jež vstoupily do výroby.


Celkem na MJ

Poměr nákladů na výrobu jedné jednotky.

Příjmy

Činnosti

Celkové příjmy z činností (Výkazy práce), pokud není předem stanovena celková cena výkresu.


Materiál

Celkové příjmy z použitého materiálu, pokud není předem stanovena celková cena výkresu.


Polotovary

Celkové příjmy z použitých polotovarů, pokud není předem stanovena celková cena výkresu.


Kooperace

Celkové příjmy z kooperací, pokud není předem stanovena celková cena výkresu.


Naskladněné MJ

Celkový počet naskladněných jednotek. 


Hodnota naskladněných MJ

Celková hodnota naskladněných jednotek. 

Pokud na konci výroby nebyl výrobek dodán zákazníkovi, ale byl přesunut na vlastní sklad, je naskladněn s aktuálně známou hodnotou nákladů jakožto pořizovací cenou. Tato hodnota je pak samozřejmě příjmovou položkou na straně zakázky, ve které byly výrobky vyrobeny.


Celkem

Celkové vypočtené příjmy.


Prodejní cena

Předem určená prodejní cena za všechny dodané jednotky výkresu. Pokud je tato cena určena, má přednost před Nabídkovou cenou.


Nabídková cena

Nabídková cena za všechny jednotky výkresu. Pokud je tato cena určena, má přednost před celkově vypočtenými příjmy.

Neúčt.


Informace o tom, že se výkres nebude vyúčtovávat zákazníkovi.

Dodané MJ


Celkový počet dodaných jednotek zákazníkovi.

Ekonom. výsledek


Ekonomický výsledek výroby. V tomto případě asi to nejdůležitější číslo.