Hromadné zadání cen zakázky Okno

Okno hromadného zadání cen • Prodejní cena pole pro vložení prodejní ceny upravované položky.
 • Nabídková cena pole pro vložení nabídkové ceny upravované položky.
 • Při změně množství automaticky přepočítat požadavky na materiál a polotovary když požadavky z Detail pracovního postupu výkresu neodpovídají počtu v okně, automaticky přepočítá množství.
 • Změnit měnu otevře okno Seznam měn pro výběr měny položky.
 • Nevyúčtovávat vše tlačítko výkres nemá být součástí vyúčtování zákazníkovi.
 • Nedodávat vše tlačítko výkres nemá být vkládán na dodací list.
 • Uzamknout vše tlačítko uzamčení výkresu proti změnám.
 • Odemknout vše tlačítko odemčení uzamknutého výkresu.
 • Dodat najednou výkresy budou dodány najednou.
 • Načíst data (napravo v modrém řádku Ekonomika vybraného výkresu) lze vybrat jak načítat zobrazované data: Načíst data po změně výběru výkresu v horním seznamu je nutné ručně kliknout na tlačítko, Automaticky načítat data ve spodní části obrazovky se automaticky ihned načítají dle pohybu kurzoru po výkresech v horní části okna, Načíst dvojklikem data budou načtena dvojklikem levého tlačítka myši na výkres v horní části okna.
 • VC ve všech polích se bude zobrazovat Vypočtená cena místo ceny Prodejní.
 • Aktualizace cen výkresu obnoví všechny hodnoty pro případné změny.
 • Historie otevře okno Historie zakázky a výkresu.
 • Přirážková nová nová přirážka k ceně.
 • Přenést do PCV/FCV pro 1 výběr mezi přenesením cen do jednoho nebo všech výkresů.
 • Zaokrouhlovat přenesené ceny budou zaokrouhleny.