Detail pracovního postupu výkresu Okno

Okno detailu pracovního postupu se nachází v okně Seznam výkresů, při editaci, záložka Pracovní postup.


Jak vytvářet nebo upravovat detaily pracovního postupu viz Editace detailu pracovního postupu výkresu.