Hromadná detekce předchozí výroby Okno

Okno detekce již použité výroby lze otevřít z Seznam zakázek pomocí tlačítka Detekce předchozí výroby.
Slouží k detekci historie výroby zadaných výkresů v zakázce. Detekovány jsou (dle pole Číslo výkresu) sestavy, portfolio a výkresy v historii výroby. Po načtení historie je možné vybrat, který historický výkres chce uživatel použít pro aktuálně nový výkres v zakázce a zda chce přenést prodejní cenu a/nebo pracovní postup. Pokud bude zvoleno, že se jedná o sestavu, budou doplněny veškeré podřazené položky bez kontroly zda již v zakázce existují.