Hromadné zadání výkresů Okno

Toto téma navazuje na téma Založení nové výrobní zakázky. Je to funkčnost, která umožňuje přidat Výkresy, pokud máte k Výkresům zakázky již dokumentaci (např. pdf, dxf, par, stp, step, dwg), jež je vhodně pojmenována a je ke každému vyráběnému dílu.
Hromadně načtením dokumentace se vytvoří nejen položky zakázky (výkresy), ale zároveň se přiřadí i fyzická souborová dokumentace.
Výkresy je možné vložit také ručním zadáním do tabulky.


Popis okna - Import Výkresů ze seznamu do zakázky

Načtení seznamu

 • Otevřít seznam souborů otevře se okno průzkumníka Windows, ve kterém je možno vybrat soubor; soubory, které je požadováno použít pro vytvoření Výkresů. Po výběru tlačítkem otevřít se načtou do Seznamu výkresů k editaci.
 • Otevřít složku touto možností se vyberou všechny soubory, které se nachází ve vytvořené složce k určené zakázce a načtou se do Seznamu Výkresů k editaci.
 • Hledané typy souborů přípony souborů, které mají být vyhledávány a tvořen z nich seznam Výkresů (pdf, dxf, par, stp, step, dwg ...).

Rozdělení do polí

 • Číslo výkresu část názvu souboru, která bude figurovat jako číslo výkresu.
 • Název výkresu pokud si soubor nese i textovou část, je možné ji určit jako název výkresu (popis).
 • Sestava pakliže díl (Výkres) náleží do většího celku, čili sestavy a díly jsou podle toho logicky nazvané, je možno určit tuto část, názvu dokumentu, jako sestavu.
 • Pozice v případě, že je v názvu načítaného souboru, zaznačena pozice, je možné ji určit k propsání do Manager.
 • Verze pokud je v názvu načítaného souboru, zaznačena verze je možné ji určit k propsání do Manager.

Sestava

 • Založit výkres jako sestavu a zařadit do ní importované výkresy takto založený výkres, má nastavený název dle vybraného rozdělení polí na sestavu, figuruje v seznamu výkresů zakázky na prvním místě a je podbarven šedou barvou.
 • Dodávat možnost výběru dodávky výkresů jako sestavu nebo jednotlivé výkresy.
 • Fakturovat možnost výběru fakturace výkresů jako sestavu nebo jednotlivé výkresy.

Výchozí hodnoty

 • Množství zadejte množství Výkresu (dílu), které je požadováno do výroby.

Volby DocumentManagementu

 • Přiřadit soubory výkresům v DocumentManagementu pokud je zaškrtnuta tato volba, jsou k nahraným Výkresům automaticky přiřazeny dokumenty.
 • Zkopírovat do složky zakázky jakmile jsou ve výběru dokumenty z jiné složky než ze složky zakázky, je touto volbou umožněno zkopírovat je do vlastní složky náležející zakázce.
 • Zkopírovat do složky výkresu podobná funkčnost jako v předchozím bodu, s tím rozdílem, že jsou soubory nakopírovány přímo do vlastní složky Výkresu.

Seznam výkresů

Číslo výkresu seznam vybraných souborů k načtení jako Výkresy.

Postup

 • V záložce zakázky - Výkresy, rozklikněte šipku rozbalit u tlačítka Nový záznam (plus) a zvolte Vložit načtením seznamu souborů.


 • Otevře se okno Import Výkresů ze seznamu do zakázky.
 • Zde můžete buď vybrat volbu tlačítek - Otevřít seznam souborů nebo Otevřít složku viz. popis okna.


Otevře se okno průzkumníka, ve kterém je možno vybrat soubor; soubory, které je požadováno použít pro vytvoření Výkresů. Vyberte soubory a potvrďte tlačítkem Otevřít.


 • Soubor nyní vidíte v Seznamu souborů. Zde je možno je editovat podle našeho uvážení.


 • Jak je zřetelné z obrázku název dokumentu má 29 "pozic".
 • Číslo výkresu - číselnou část názvu dokumentu určíme jako Číslo výkresu a zvolíme od pozice 1 do pozice 17 = délka 17.
 • Název výkresu - vynecháme pozici 18, protože je to podtržítko a jako Název výkresu zvolíme pozici od 19 dále, délku nemusíme vyplňovat.
 • Sestava - označení sestavy je u tohoto Výkresu 12310464 tudíž zvolíme pozici od 1 a délku 8 pozic.
 • Pozice - Pozice je v sestavě číslo 1405 proto volíme od "pozice" 10 a délku 4.
 • Verze - a nakonec verze, která má označení 01, tudíž volíme od pozice 16 a délku 2.


 • Zde je možné vidět konečný výsledek.