Sledovací list zakázky Okno

Okno sledovacího listu lze otevřít v Seznam zakázek, pomocí tlačítka Sledovací list zakázky.

  • Na záložce zbývajících časů jsou vidět nejen zbývající časy jednotlivých činností na každém výkresu zakázky, ale v pravé části jsou zobrazeny i součty zbývajících časů dle činností: