Instalace

Tato část manuálu pojednává o jednotlivých krocích instalace - technických požadavků, stažení a provedení instalace, prvotní nastavení a první spuštění.