Rychlé volby

Každý uživatel programu si může nastavit lištu pro rychlé volby - seznam nejčastěji používaných položek menu (Hlavní nabídka).

Upravující okno lze vyvolat v hlavní nabídce Nastavení, pod položkou Nastavení rychlé volby nebo dvojitým kliknutím na lištu rychlé volby mimo existující tlačítka.


Po vyvolání tohoto okna je možné upravovat Rychlé volby. Tyto rychlé volby jsou nastavovány vždy přihlášenému uživateli. 


Přidání ikony na lištu

Najděte v seznamu ikon v zobrazeném okně tu, kterou chcete přemístit na lištu rychlých voleb. Chytněte ji myší a přetáhněte ji do místa, kde ji chcete mít zobrazenu.

Smazání ikony z lišty

Chytněte myší na liště ikonu, kterou chcete smazat, a pusťte ji mimo prostor lišty.

Přesun ikon v rámci lišty

Chytněte myší ikonu a přetáhněte ji do místa, kam si přejete.

Vytvoření oddělovače ikon

Chytněte myší tlačítko Drag to create Separators a přetáhněte jej na lištu do místa, kde chcete vytvořit oddělovač ikon.