Editace činnosti Okno

Okno editace činnosti


Činnost

 • Název název činnosti.
 • Aktivní (zobrazovat a nabízet) tlačítko, které umožňuje deaktivovat/aktivovat činnost - nebude/bude nabízena pro Výkazy práce ani pro Šablony pracovních postupů.
 • Skupina rozbalovací seznam pro skupiny činností, pro výběr skupiny, do které bude činnost zařazena.

Stanovení délky výkazu

 • Počítat délku s přesností na minuty tlačítko sloužící k výběru počítání výkazů s přesností na minuty.
 • Fragmentace slouží k nastavení fragmentace výkazu, jedná se o matematické zaokrouhlení směrem nahoru na daný počet jednotek.
 • Počítat délku s přesností na vteřiny tlačítko sloužící k výběru počítání výkazů s přesností na sekundy. V praxi se používá ve výrobě s velmi rychlou výrobou malých součástí nebo rychlou technologií výroby.

Plánování výroby

 • Neplánovat činnost nebude plánována v okně Editace detailu pracovního postupu výkresu.
 • Denní výrobní kapacita (hodiny) počet denních výrobních hodin dané činnosti.
 • Včetně víkendů a svátků příznak, zda je daná výrobní kapacita dostupná i o víkendech a státních svátcích.

Nastavení pro sběr dat

 • Nabízet vždy a všem daná činnost bude nabízena vždy (nezávisle na zadaném pracovním postupu) a všem pracovníkům (nezávisle a seznamu jim povolených činností).
 • Povolit paralelní zpracování průvodek možnost mít na tuto činnost v běhu více průvodek (ve spojitosti s modulem Průvodky) zároveň.
 • Nevyžadovat zadání délky výkazu při zadávání výkazu s touto činností nebude zadání délky (trvání) výkazu vyžadováno. Týká se pouze situací, kdy se v aplikaci Sběr dat zadává výkaz až po ukončení práce.
 • Nevyžadovat zadání množství při zadávání výkazu s touto činností nebude vyžadováno zadání množství zpracovaných jednotek.
 • Povolit výběr následující činnosti, pokud není stanovena pracovním postupem pokud v Seznam pracovních postupů není činnost, je možné zadat jakoukoliv činnost z Seznam činností.

Automatické nastavení statusu

 • Začátek činnosti funkčnost při, které je možné při otevření výkazu nastavit status u vyráběné položky.
 • Konec činnosti funkčnost při, které je možné při ukončení výkazu nastavit status u vyráběné položky (např. u operace "Výstupní kontrola" může být při dokončení nastaven status "Dokončeno", atp.)

Další nastavení

 • Rozlišení seskupení činností do skupin, případně zkratka činnosti. Volné a nepovinné pole.
 • Pořadí pořadí činnosti v seznamu činností. Slouží k větší efektivitě pracovníků při vybírání činností ze seznamu činností na kiosku ve Sběr dat.
 • Zobrazovaný název skládá se z Názvu činnosti, Rozlišení a Pořadí.
 • Kód operace vlastní kód pro operaci.
 • Max. zmetkovitost informativní pole s definicí maximálního procenta zmetkovitosti na dané operaci (činnosti).
 • Koeficient fix. odměn souvisí s modulem odměny.

Běžná prodejní cena

 • Běžná prodejní cena běžná prodejní cena za hodinu této činnosti.

Čárový kód

 • Čárový kód čárový kód činnosti.
 • Přidělit čárový kód tímto tlačítkem je možné přidělit jedinečný čárový kód činnosti.

Popis

Pole, do kterého je možné detailně popsat náplň činnosti, pro technologa, který ji bude zařazovat do technologického postupu.


Nákladové hodnoty

Činnost

 • Činnost zvolte požadovanou činnost pro kterou bude stanovována nákladová cena. Lze vybírat jak z rychlé volby tak z kompletního seznamu činností (tlačítko s ikonkou činnosti).

Nákladová cena

 • Cena stanovená nákladová cena. Počítá se následovně: z nákladů na stroj (splátky, údržba, servis, elektřina, nástroje, koeficient opotřebení atd.) a z veškerých nákladů na činnost jako takovou, vyjma mzdových nákladů.
 • Cena je aktivní možnost zneaktivnit konkrétní cenu, takže již nefiguruje v platném ceníku. Z důvodu potřeby vidět průběh ceníkových nákladových cen v minulosti a možnosti s nimi pracovat.

Omezení platnosti

 • Platnost od/do stanovuje počátek a konec ceníkové nákladové ceny, z důvodu, například, každoročního zdražování.

Pracovníci

V této záložce editace činnosti je umožněno spárovat činnost a pracovníka. Tato funkčnost zajistí, že na kiosku (ve Sběr dat) je umožněno vykonávat pracovníkům jen určité činnosti se kterými jsou spárovaní.


Stroje

Obdobná funkcionalita jako Pracovníci. Spárování činnosti a stroje. Konkrétní činnost, lze vykonávat jen na vybraných strojích nebo stroji.