Seznam výdejů materiálu Okno

Okno výdeje materiálů se nachází v hlavní nabídce Zakázky (klávesová zkratka ALT+Z), položka menu Materiály a skupiny.
Jak vytvářet nebo upravovat výdej materiálu viz Editace výdeje materiálu.