Hromadné vložení položek do nabídky Okno

Vložit položky do nabídky hromadně lze v okně Editace nabídky, záložka Položky revize.


Okno hromadného vložení

  • Skupina a Výkres rozbalovací seznamy pro lepší filtraci položek.

Sestava, Pracovní postup, Činnost, Kooperace, Materiál

Seznamy příslušných modulů.

Portfolio

Seznam portfolií.

Nákladová cena:

  • Bude určena nabídka ručně nákladová cena bude zadána ručně.
  • Vložit poslední známou výrobní cenu nákladová cena bude určena systémem jako poslední známá výrobní cena.
  • Vložit průměrnou výrobní cenu za poslední období nákladová cena bude určena systémem jako průměrná cena v zadaném období.
  • Počet měsíců období počítané průměrné ceny.

Nabídková cena:

  • Bude určena nabídka ručně nabídková cena bude zadána ručně.
  • Vložit běžnou prodejní cenu nabídková cena bude určená systémem jako běžná prodejní cena.

Výkres

Seznam výkresů.

Nákladová cena:

  • Stejné jako u portfolia.