Editace reklamace Okno

Okno editace reklamace


Reklamace

 • Číslo reklamace automaticky generované číslo reklamace.
 • Datum datum vytvoření reklamace.
 • Zakázka rozbalovací seznam zakázek z Seznam zakázek pro výběr zakázky spojené s reklamací.
 • Termín termín reklamace.
 • +30 dní přidá ke stávajícímu termínu 30 dní.
 • Číslo reklamace zákazníka vlastní číslo zákazníka reklamace pro lepší orientaci.
 • Popis reklamace box pro vepsání i obsáhlejšího popisu reklamace.

Položky

Možnost přidat reklamované výkresy a jejich počet.

Posouzení reklamace

Textové pole pro vepsání vlastního posouzení reklamace.

 • Uznaná reklamace reklamace byla uznána za oprávněnou.
 • Nová výroba reklamovaná položka se znovu vyrobí.
 • Bránící bezpečnému provozu položka brání bezpečnému provozu celku.
 • Oprava reklamovaná položka se opraví.
 • Generovat zakázku popřípadě nové výroby položky lze vygenerovat zakázku pro tuto výrobu.

Nápravná opatření

Možnost povolení a vepsání vlastních nápravných opatření.

Dokumentace

viz Seznam dokumentů.