Editace sestavy Okno

Editace sestavy

  • Název vlastní název sestavy.
  • Číslo číslo přiřazeného výkresu.
  • Název název přiřazeného výkresu.
  • Verze pole pro volné určení vlastní verze sestavy.
  • Aktivní označí sestavu za používanou.
  • Postup rozbalovací seznam z Šablony pracovních postupů pro výběr pracovního postupu.
  • Prodejní cena za MJ možné zadat běžnou prodejní cenu za jednotku sestavy.
  • Cena je za kompletní sestavu vč. položek možné zadat, že tato prodejní cena platí pro kompletní sestavu bez ohledu na prodejní ceny podřazených položek.

Záložka portfolio v rámci sestavy

Umožňuje vytvořit nebo upravit portfolio (viz Editace portfolia) v rámci upravované sestavy.

Záložka pracovní postupy

Umožňuje vytvořit nebo upravit pracovní postup sestavy (viz Editace šablony pracovního postupu).

Záložky spotřeby

Umožňují prohlížení spotřeb materiálů a polotovarů.