Editace příjmu materiálu Okno

Editace materiálu přijatého z výroby

 • Převáděné množství počet převáděného materiálu.
 • Založit nový materiál na vybraném skladě a označit jej číslem výkresu založí se nový materiál na vybraném skladě. Materiál bude mít název dle čísla výkresu a bude mít i stejnou jednotku.
  Informace o převodu na tento materiál se uloží i přímo k výkresu a může být později znovu jednoduše použita.
 • Použít cílový materiál z postupu pokud je v rámci některého z kroků nastaveno, že se má nakladňovat materiál, je možné tuto volbu využít.
 • Použít automaticky detekovaný materiál detekuje se v rámci všech skladů materiál, který svým názvem odpovídá čísly výkresu.
 • Vybrat cílový materiál ručně umožní použití Cíle převodu pro ruční zadání cíle materiálu.
 • Sklad rozbalovací seznam z Seznam skladů pro výběr skladu obsahující materiál.
 • Kód automaticky doplněný kód vybraného materiálu.
 • Skupina rozbalovací seznam z Seznam skupin materiálů pro výběr skupiny materiálu.
 • Název rozbalovací seznam z Seznam materiálů pro výběr materiálu.
 • Záložka Šarže viz Seznam šarží.

Seznam materiálu přijatého z výroby lze naplnit ze záložky Pracovní postup okna Editace výkresu,
nebo ze Seznam výkresů pomocí tlačítka dodacího listu.