Seznam výkazů Okno

Okno seznamu výkazů se nachází v hlavní nabídce Zakázky (klávesová zkratka ALT+Z), položka menu Výkazy.
Jak vytvářet a upravovat výkazy viz Editace výkazu práce.


Tlačítka seznamu výkazů


Pro práci se základní nástrojovou lištou viz Nástrojová lišta.


Kliknutím na ikonu Přerušit výkaz je vybraný výkaz přerušen.


Kliknutím na ikonu Ukončit přerušení výkazu je vybraný výkaz obnoven.


Kliknutím na ikonu Zobrazí seznam průvodek k vybranému výkazu je otevřeno okno Průvodky vybraného výkazu.


Tlačítko Neshody slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Seznam neshod vybraného výkazu.


Kliknutím na ikonu Nová neshoda je otevřeno okno Editace neshody pro možnost vytvoření nové neshody.


Kliknutím na ikonu Zobrazit zmetky k vybranému výkazu je otevřeno okno Zmetky vybraného výkazu.


Tlačítko Editovat normu slouží jako rozbalovací seznam, případně je otevřeno okno Editace výkonné normy, pokud žádná norma není nadefinovaná, umožní vytvořit novou.


Kliknutím na ikonu Vytvořit novou normu je otevřeno okno Editace výkonné normy.


Tlačítko Více možností slouží jako rozbalovací seznam.


Kliknutím na ikonu -30 je odečteno 30 minut z vykonávání výkazu.


Kliknutím na ikonu Označit poznámky jako vyřízené je nastavena poznámka za vyřízenou.


Kliknutím na ikonu Nastavit cenu je vybranému výkazu nastavena cena z Seznam ceníků nebo běžná prodejní cena činnosti.


Kliknutím na ikonu Hromadné zadání režie je otevřeno okno Hromadné vložení režie pro možnost vložení více výkazu do režijní činnosti.


Kliknutím na ikonu Zadat hromadný výkaz je otevřeno okno Zadání hromadného výkazu. (Lze použít pouze z Seznam zakázek, záložka výkresy)