Seznam polotovarů Okno

Okno seznamu polotovarů se nachází v hlavní nabídce Výrobky a technologie (klávesová zkratka ALT+V), položka menu Polotovary.
Jak vytvářet a editovat polotovary viz Editace polotovaru.


  • Skupina filtr skupin polotovarů (Seznam skupin polotovarů).
  • Dodavatel filtr dodavatelů polotovarů (Seznam firem).
  • Včetně nezadaných dodavatelů zobrazení firem bez příznaku dodavatel.
  • Omezení objednávek a příjmů filtr pro zobrazení příznaků Neobjednané, Objednané a nedodané, Nedodané polotovaru.
  • Zobrazit pouze vlastní zobrazí pouze polotovary vlastnoručně vyrobené.
  • Včetně archivu zobrazí archiv všech polotovarů.