Editace statusu Okno

Okno editace statusu


 • Pořadí pořadí statusu v rámci všech statusů. Pro vkládání vlastních statusů je důležité vědět, že dle tohoto pole se řídí aplikace následovně:
PořadíVýznam
první status v pořadíje vždy nastaven při založení nového výkresu
300 - 399znamená, že výkres je ve výrobním procesu
400 - 499výroba je dokončena
500výroba je stornována
 • Aktivní definuje, zda bude tento status nabízen k nastavení.
 • Status název statusu.
 • Popis popisný text pro lepší orientaci.
 • Kód uživatelský kód, pro funkčnost není nutný.

Chování

 • Zobrazit při otevření seznamu zakázek (vybrané statusy) zakázky, jejichž výkresy nabývají tento status, budou zobrazeny v seznamu při otevření okna Seznam zakázek.
 • Počítat zbývající dny do termínu u výkresu nebo zakázky jsou počítány zbývající dny do termínu zakázky (výkresu).
 • Uzamknout výkres pokud výkres dostane tento status, bude mu automaticky nastaven příznak Uzamčen, viz okno Editace výkresu.
 • Archívní lze označit status jako archívní, což má vliv na rychlý výběr statusů (lze vybírat všechny kromě archívních nebo úplně všechny).

Materiál

 • Blokování nevydaného materiálu u výkresu, který má tento status a zároveň má v pracovním postupu požadavky na Materiály, budou tyto materiály v daném množství blokovány pro daný výkres, viz okno Seznam materiálů.
 • Použitý materiál jako rozpracovaná výroba u výkresu s tímto statusem bude brát vydaný materiál jako rozpracovaná výroba - v okně Seznam materiálů je to sloupec Rozpracovaná výroba. Pozor - tento příznak má vliv i na Inventury, a to v případě, kdy je do inventury (ne)započítán materiál z rozpracované výroby.

Sběr dat

 • Zobrazit v aplikace Sběr dat výkresy s vybraným statusem budou zobrazovány v aplikaci Sběr dat.

Použít pro

 • Pokud je zapnutá volba Používat status zakázky jako separátní status v okně Konfigurace - Zakázky, lze vybrat možnost výběru upravovaného statusu mezi zakázkou a výkresem separátně.

Poznámky

 • Volné pole pro poznámky ke statusu. Nemá vliv na žádné další funkce.

Uživatelé

 • Bez omezení uživatelů definuje, kteří z uživatelů uvidí zakázky/výkresy s tímto statusem.

Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.