Editace zakázky Okno

Okno slouží pro přidání nové zakázky, případně pro editaci (změnu) již existující zakázky.


Základní údaje

 • Číslo zakázky zadejte evidenční číslo zakázky. Toto pole není nutné vyplňovat, systém vygeneruje číslo zakázky dle nastaveného vzoru sám.
 • Datum datum zadání zakázky do systému.
 • Název popisný název zakázky pro rychlou orientaci v seznamu zakázek.
 • Typ vyberte jeden z typů zakázky: Běžná, Interní, Rychlovka, Kontrakt, Prodejní, Zmetková, Neshodová, Reklamační.
 • Priorita priorita zakázky.
 • Středisko popřípadě povolení modulu Středisko, vyberte ze seznamu středisko, které bude zakázku zpracovávat.

Zákazník

 • Firma vyberte zákazníka ze seznamu.
 • Dodací adresa vyberte dodací adresu (pokud máte povolen modul Dodací adresy).
 • Číslo poptávky vložte číslo poptávky zákazníka.
 • Číslo nabídky vložte číslo vaší nabídky, která byla zákazníkovi zaslána.
 • Objednávka číslo objednávky zákazníka.
 • Kontrakt číslo kontraktu.
 • Datum objednávky zadejte datum objednávky zákazníka.
 • Požadovaný termín zákazníkem požadovaný termín pro dokončení zakázky.
 • Dodat najednou informace pro tvorbu dodacího listu v okně Generování dodacího listu - pokud bude tato volba zaškrtnuta, nepovolí systém vygenerovat dodací list na dílčí část zakázky.
 • Jedná se o vývoz mimo ČR možnost pro vývozy do cizích zemí.
 • Převodka volné nepovinné pole pro převodku.
 • Atest volné nepovinné pole pro atest.
 • Text požadovaný zákazníkem pokud zákazník vyžaduje nějaký další speciální text, který má být k této jeho objednávce uváděn na dokladech, zadejte jej zde.
 • Číslo zakázky zák. číslo zakázky zákazníka.

Termíny

 • Rok rok dodání.
 • Bez termínu možnost označit zakázku jako bez termínu.
 • Kalendář otevře kalendář pro zadání přesného data.
 • Termín výroby informační pole, zadejte datum, kdy by měla zakázka vstoupit do výroby.
 • Termín expedice zadejte datum, kdy by měla být zakázka nejpozději expedována.

Termín dodání

V rámci polí vyberte termín, kdy by měla být zakázka dodána. Pro vložení aktuálního roku klikněte na tlačítko, jež obsahuje číslo s aktuálním ročníkem. Poté vyberte buď kvartál nebo měsíc nebo týden. V případě měsíce je pak možné ještě vybrat den v měsíci. Termín pak bude zobrazen a vypočítán takto:

Zadané údajeZobrazení termínuUrčení datumu
bez termínuASAP (As Soon As Possible)bez určení přesného data - včera bylo pozdě
pouze rok2020vždy poslední den zadaného roku - 31.12.2020
kvartál1Q.2020vždy poslední den posledního měsíce kvartálu - 31.3.2020
měsíc4M.2020vždy poslední den v měsíci - 30.4.2020
měsíc a den15.04.2020určený den
týden20T.2020poslední den zadaného týdne - 17.5.2020

Doprava a platba

 • Způsob úhrady způsob úhrady zakázky.
 • Způsob dopravy způsob dopravy zakázky.
 • Cena dopravy (nad rámec prodejní ceny) cena dopravy nezahrnutá v prodejní ceně.

Čárový kód

Zadejte nebo pomocí tlačítka Přidělit vygenerujte vlastní čárový kód, který bude určovat celou zakázku. Aby měla celá zakázka svůj čárový kód je například výhodné pro modul Expedice, kde je pak možné načtením tohoto kódu zadat expedici celé zakázky a není nutné načítat kódy jednotlivých výkresů nebo sestav.

Prodejní cena


 • Předem stanovené cena celková předem stanovená prodejní cena za celou zakázku. Zde je možné vybrat si z předem navolených měn, viz., obrázek.
 • Nabídková cena za celou zakázku, včetně měny.
 • Prod. výkresy je cena stanovena sumou prodejních cen výkresů.
 • Nab. výkresy je cena stanovena sumou nabídkových cen výkresů.
 • Vypočtená cena cena, která je vypočtena z technologických postupů, materiálů, polotovarů, výkazů jednotlivých pracovníků (tento náklad se může u každého pracovníka lišit), tarifu stroje, kooperací, atd.

Ekonomika

 • Prodejní cena celková předem stanovená prodejní cena za celou zakázku. Pokud je změněn kurz cizí měny a k zakázce již existují dodací listy, je při uložení zobrazen dotaz, zda má dojít k aktualizaci uzamčených dodacích listů (k aktualizaci neuzamčených dojde automaticky).
 • Celkové náklady náklady vypočtené v průběhu toku zakázky firmou.
 • Ekon. výsledek rozdíl Prodejní ceny ku Celkovým nákladům

Dělení

 • Dělení #1 vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro první dělení. (nastavení předdefinovaného dělení - Nastavení - Konfigurace - Zakázky).
 • Dělení #2 vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro druhé dělení.

Složka

V případě licence na Document Management je možné určit složku, kde bude (nebo již je) uložena veškerá dokumentace k zakázce. Tuto složku může Manager sám generovat na základě šablony a nastavení, viz okno Konfigurace.

Informativně

 • Počet MJ celkový počet s měrnou jednotkou, který by měl být vyroben. Pokud toto pole není zadáno, je celkový počet jednotek vypočítán jako součet všech jednotek dílčích výkresů.
 • Norma zadejte celkový čas, který by měl být potřeba na kompletní výrobu zakázky. V okně Seznam zakázek se pak zobrazuje zbývající čas (porovnání součtů časů výkazů a této zadané "normy").
 • Balení rozbalovací seznam pro způsoby balení.
 • Status rozbalovací seznam se statusy průběhu zakázky.

Kontaktní osoby

Pokud je to nutné, vyberte kontaktní osoby zákazníka, které jsou s tou zakázkou spojeny.

Poznámky

Volné pole na interní poznámky k zakázce. Délka textu není nijak omezena.