Generování dodacího listu Okno

Okno slouží pro generování dodacího listu z vybrané zakázky, seznamu zakázek, výkresů nebo také ze seznamu materiálu Seznam materiálů.

Ze seznamu zakázek

Z okna Seznam zakázek je možné generování dodacího listu vyvolat kliknutím na příslušnou volbu v liště Rychlé volby nebo přes kontextové menu Listování, položka má název Vytvořit dodací list ze zakázky. Generování je možné na základě jedné vybrané zakázky, případně z více označených zakázek najednou.

Okno


Samotné okno obsahuje několik záložek:

Volby generování

Na první záložce je možné zvolit, jakým způsobem se má dodací list vytvořit a co se má stát po jeho vytvoření.

Nastavení generování

 • Vytvořit nový dodací list zvolte položku Vytvořit nový dodací list, pokud si přejete, aby byl vytvořen nový dodací list, nezávisle na tom, zda je dostupný nějaký neodeslaný.
 • ke dni vyplňte datum, ke kterému má být dodací list vytvořen (standardně se nabízí dnešní datum.
 • Zákazník vyberte zákazníka v poli Firma. V seznamu zákazníků zobrazují i případné dodací adresy, aby nedošlo k záměně a zaslání položek na jinou adresu.
 • Dodací adresa pokud se dodací adresa neshoduje s adresu firmy, vyberte ji ze seznamu.
 • Doplnit do otevřeného dodacího listu Pokud zvolíte Doplnit do otevřeného dodacího listu, je poté nutné vybrat ze seznamu otevřených dodacích listů ten, do kterého mají byt položky doplněny.

Nastavit status

 • Nastavit výkresům status po dokončení generování je možné nechat nastavit výkresům status, ten vyberte ze seznamu statusů.

Pokud si přejete, aby byl status nastaven pouze výkresům, jejichž kompletní množství je již na dodacích listech, zaškrtněte volbu:

 • Pouze kompletně dodaným výkresům zaškrtněte volbu, pokud si přejete, aby byl status nastaven pouze výkresům, jejichž kompletní množství je již na dodacích listech.
 • Všem dílčím výkresům v případě sestavy zaškrtněte volbu, pokud si přejete, aby byl status nastaven všem výkresům, které jsou součástí sestavy.

Vývozy

 • Vytvořit vývoz na dodané jednotky vygeneruje informaci o vývozu jednotky z firmy.

Akce po dokončení

 • Po vygenerování otevřít dodací list k editaci bude otevřen vygenerovaný dodací list k editaci.
 • Po vygenerování otevřít seznam dodacích listů bude otevřen seznam dodacích listů.
 • Vrátit se zpět navrácení do okna, ze kterého byl dodací list generován.
 • Tisknout možnost tisku vygenerovaného dodacího listu. Vyberte tiskárnu.
 • Označit jako Uzavřený dodací list bude po vygenerování označen jako uzavřený pro možnost změny položek.

Položky

Seznam položek, které mají být na dodací list vloženy.


Součásti

Seznam součástí, které mají být na dodací list vloženy.


Nevydaný materiál

Seznam materiálu, který byl požadován v pracovních postupech výkresů, jež budou vloženy na dodací list, ale prozatím nebyly vydány.


Nevyřízená expedice

Seznam položek připravených k expedici.


Načtení výkresů skenerem

Možnost vložit do položek dodacího listu výkresy, a to načtením jejich čárových kódů čtečkou.


Ze seznamu materiálů

Z okna Seznam materiálů je možné generování dodacího listu vyvolat kliknutím na příslušnou volbu v liště Rychlé volby Příjmy a výdeje materiálů nebo přes kontextové menu Listování, položka má název Vytvořit dodací list z vybraných položek. Generování je možné na základě jednoho vybraného materiálu, případně z více označených materiálů najednou.

Otevře se okno Generování dodacího listu a v něm je pak možné určit, v záložce Materiály, vydávané množství. Vložením materiálu na dodací list tímto způsobem má samozřejmě vliv na skladové množství, skladová zásoba se poníží.