Nastavení Sběru dat Okno

Nastavení aplikace sběru dat

Základní informace

 • Název vlastní název aplikace.
 • Popis vlastní popis k aplikaci.

Cílová aplikace

 • Sběr dat pro Windows (kiosek) dle zvolené cílové aplikace se zobrazí možnosti i na dalších záložkách okna.
 • WA a Docházka pro Android a iOS nezobrazí možnosti i na dalších záložkách okna.

Chování

 • Zobrazit v okně s rámečkem aplikace nepřekryje dolní lištu.
 • Zobrazovat hodiny při nečinnosti při delším nepoužití kiosku se zobrazí hodiny.
 • Zakázat šetřič obrazovky zakáže systémový šetřič obrazovky, aby kiosek nezhasínal.
 • Měřítko zobrazení měřítko aplikace vůči obrazovce kiosku.

Spuštění

 • Spuštění - příkazový řádek síťová cesta k upravované aplikaci.
 • Vytvořit zástupce na ploše vytvoří ikonu sběru dat na ploše pro snadné otevření.
 • Spustit spustí aplikaci.

Automatické vypnutí

 • Neprovádět žádnou automatickou akci kiosek nebude automaticky vypínán ani restartován.
 • Automaticky vypnout kiosek bude automaticky vypnut.
 • Automaticky restartovat kiosek bude automaticky restartován.
 • Čas čas vypnutí / restartování.

Způsoby identifikace

 • Povolit identifikaci pracovníkem možnost přihlášení čipem nebo čárovým kódem pracovníka.
 • Povolit identifikaci čárovým kódem činnosti přihlášení čárovým kódem činnosti pro možnost neevidování pracovníka.
 • Povolit identifikaci čárovým kódem stroje přihlášení čárovým kódem stroje pro možnost neevidování pracovníka.
 • Neodhlašovat automaticky po uložení dat po uložení dat nebude pracovník automaticky odhlášen z aplikace.

Tisk

 • Zobrazit náhled tiskové sestavy při akci tisknutí se nejprve zobrazí náhled tiskové sestavy.
 • Povolit odeslání tiskové sestavy emailem při akci tisknutí bude tisková sestava automaticky přidána do přílohy emailu.

Klávesnice

 • Použít softwarovou klávesnici operačního systému při této volbě nebude během psaní poznámek atp. v aplikaci Sběr dat zobrazena interní softwarová klávesnice, ale bude zobrazena virtuální dotyková klávesnice operačního systému.

Pracovníci

 • Povolit možnost přihlášení na vybrané pracovníky možnost k přihlášení povolit pouze vybrané pracovníky.
 • Seznam pracovníků seznam pracovníků z Seznam pracovníků pro výběr pracovníků používající upravovaný sběr dat.

Záložky nastavení sběru dat

Pro více informací o konkrétní záložce viz: