Stanovení nákladových a příjmových cen zakázek a výkresů

Stanovení prodejní ceny zakázky a výkresu

Při stanovení prodejní ceny zakázky postupuje systém dle těchto priorit:

PrioritaUrčení ceny
1.

Stanovená prodejní cena v okně Editace zakázky v poli Prodejní cena .

2.

Stanovená nabídková cena v okně Editace zakázky v poli Nabídková cena .

3.

Součet prodejních cen výkresů v rámci zakázky, přičemž prodejní cena jednotlivého výkresu je stanovena v okně Editace výkresu v poli Prodejní cena za MJ .

4.

Součet nabídkových cen výkresů v rámci zakázky, přičemž nabídková cena jednotlivého výkresu je stanovena v okně Editace výkresu v poli Nabídková cena za MJ .

5.

Součet běžně účtovaných prodejních cen v rámci modulů Výkazy práce, Kooperace, Materiály - výdeje, Polotovary.

Systém vždy v rámci zakázky, ale i výkresu, postupuje tím způsobem, že nejprve kontroluje pole prodejní ceny, pokud je toto pole vyplněno, má nejvyšší prioritu. V případě, že není, je hledána vyplněná hodnota v poli nabídkové ceny, pokud je nalezena, je to pro systém informace, že již nemá dále hledat. Pokud ani zde nenajde cenu, pak přichází k výpočtu dle skutečně odvedených výkazů, provedených kooperací, vydaných materiálů a polotovarů, a z těchto záznamů je pak spočítána výsledná prodejní cena.

Stanovení nákladové ceny

Nákladová cena je vždy nezávislá na ceně prodejní. Celková nákladová cena se skládá z těchto dílčích cen:

ModulZpůsob stanovení nákladové ceny

Výkazy práce

Účtovaná délka výkazu násobená součtem nákladu na činnost, viz okno Editace činnosti a pole Náklad , a nákladu na mzdu pracovníka, který činnost prováděl, viz okno Vkládání a editace pracovníka a pole Náklad na hodinu práce .

Kooperace

Nákupní cena kooperace. Tu je možné zadat v okně Editace kooperace do pole Nákupní cena (pozor, zde se zadává kompletní nákupní cena za danou kooperaci, nikoliv cena je jednotku). Do tohoto pole je automaticky přenášena nákupní cena z modulu Příjemky, pokud je daná kooperace na nějaké příjemce uvedena. Pokud tedy zadáte nákupní cenu kooperace v rámci příjemky, není dále nutné tuto stejnou cenu znovu zadávat do okna editace kooperace.

Materiály - výdeje

Cena je stanovena aktuální průměrnou cenou materiálu v datu a čase výdeje.

Polotovary

Nákladová cena (potažmo nákupní cena) je stanovena v okně Editace polotovaru v políčku Nákupní cena za 1 MJ . Tuto cenu (stejně jako u kooperací) není třeba vyplňovat ručně, přenáší se z modulu Příjemky.

Náklady

Součet všech zadaných nákladových cen vázaných k výkresu nebo zakázce v rámci modulu Náklady.

Neshody

Náklady na neshodový výkres jsou stanoveny přímo u daného výkresu (je to co se nákladů týče běžný výkres), do nákladu na běžný výkres vstupují náklady na opravu neshody - pokud je stanovena v okně Editace neshody v poli Náklady .


Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.